دانلود کتاب فیزیولوژی رکود و نیاز سرمایی در درختان میوه مناطق معتدله

دانلود کتاب الکترونیکی آموزشی فیزیولوژی رکود و نیاز سرمایی در درختان میوه مناطق معتدله

  • فرمت فایل: PDF
  • حجم فایل: ۱٫۲۱ MB
  • تعداد صفحات: ۳۷
  • ناشر: جهاد کشاورزی

 

خرید
دانلود کتاب فیزیولوژی رکود و نیاز سرمایی در درختان میوه مناطق معتدله

کتاب آموزشی حاضر به زبان فارسی با عنوان فیزیولوژی رکود و نیاز سرمایی در درختان میوه مناطق معتدله ، مجموعه ای است آموزشی که برگیرنده فیزیولوژی استراحت و روش های خروج از آن در درختان میوه مناطق معتدله می باشد.

بررسی نیاز سرمایی درختان میوه مناطق معتدله و تطابق اقلیم های مورد کشت با ساعت های مورد نیاز سرمایی ارقام مختلف درختان نقشی مهم در سازگاری مدیریت مناسب و کارآمد در تولید محصولات میوه سردسیری دارد. در این راستا دانش فیزیولوژی و چگونگی ورود به دوره استراحت و تکمیل آن عناصر وابسته به این چرخه و یافتن زمان دقیق شروع و خاتمه از رکود ( استراحت ) و مدت زمان خفتگی عمیق و تغییر و تحولات بوجود آمده در این دوران و ساعت ها و واحدهای سرمایی لازم برای تکمیل آن برای متخصصین باغبانی بسیار ضروری می باشد. برای جلوگیری از مشکلات کمبود سرمای موثر می توان از روش های مختلف نظیر انتخاب رقم مناسب، انتخاب مکان مناسب جهت کشت، استفاده از تیمار های کوتاه کننده استراحت و یا تیمارهای جلوگیری از استراحت استفاده نمود.

انتخاب ارقام مناسب مهم ترین روش جهت جلوگیری از مشکلات عدم تامین نیاز سرمایی می باشد. به طور کلی مناطق بلند تر نسبت به مناطق پست تر دارای طول دوره سرمایی بیشتر می باشند، با ثبت مقدار دماهای موثر در این مناطق می توان به طور دقیقی نسبت به میزان سرما و توصیه رقم مناسب برای کشت در مناطق معتدل اقدام نمود. این کتاب آموزشی که حاصل نتایج تحقیقات انجام شده در مورد نیاز سرمایی ارقام مختلف درختان میوه سردسیری و با عنوان بررسی نیاز سرمایی ارقام میوه به نگارش در آمده است و برگیرنده فیزیولوژی استراحت و روش های خروج از آن در درختان میوه مناطق معتدله می باشد. امید است که این کتاب آموزشی مورد قبول پژوهشان و محققان باغبانی قرار گیرد.

دانلود کتاب فیزیولوژی رکود و نیاز سرمایی در درختان میوه مناطق معتدله

فهرست کتاب آموزشی

دوره رکود در گیاهان

تعریف و تقسیم بندی رکود

چرخه رشد سالانه

نیاز سرمایی و عوامل موثر بر آن

روش های محاسبه نیاز سرمایی

سرمای ناکافی زمستان

محصولات سایت در زمینه باغداری

۴۸
No
Thumbnail
Detail,list
Thumbnail
دانلود کتاب کرم خراط ( آفت مهم درختان مثمر و غیر مثمر ) Image
دانلود کتاب کرم خراط ( آفت مهم درختان مثمر و غیر مثمر )
۴۹,
۰,
,
دانلود کتاب کرم خراط ( آفت مهم درختان مثمر و غیر مثمر ),
دانلود کتاب آشنایی با بیماری پوسیدگی درختان میوه سردسیری در اثر قارچ فیتوفترا Image
دانلود کتاب آشنایی با بیماری پوسیدگی درختان میوه سردسیری در اثر قارچ فیتوفترا
۴۹,
۰,
,
دانلود کتاب آشنایی با بیماری پوسیدگی درختان میوه سردسیری در اثر قارچ فیتوفترا,
دانلود کتاب علف هرز تلخه Image
دانلود کتاب علف هرز تلخه
۴۹,
,
,
دانلود کتاب علف هرز تلخه,
دانلود کتاب هرس درختان میوه Image
دانلود کتاب هرس درختان میوه
۴۹,
۰,
,
دانلود کتاب هرس درختان میوه,
دانلود کتاب یافته های تحقیقاتی باغبانی در استان فارس Image
دانلود کتاب یافته های تحقیقاتی باغبانی در استان فارس
۴۹,
۰,
,
دانلود کتاب یافته های تحقیقاتی باغبانی در استان فارس,
دانلود کتاب مدیریت مبارزه با علف های هرز باغ Image
دانلود کتاب مدیریت مبارزه با علف های هرز باغ
۴۹,
۰,
,
دانلود کتاب مدیریت مبارزه با علف های هرز باغ,
دانلود کتاب مصرف کود همراه با آبیاری ( Feritgation ) در گیاهان زراعی و درختان میوه Image
دانلود کتاب مصرف کود همراه با آبیاری ( Feritgation ) در گیاهان زراعی و درختان میوه
۴۳,
۰,
,
دانلود کتاب مصرف کود همراه با آبیاری ( Feritgation ) در گیاهان زراعی و درختان میوه,
دانلود کتاب مبارزه غیر شیمیایی با آفات، بیماری ها و علف های هرز در نهالستان ها و باغات Image
دانلود کتاب مبارزه غیر شیمیایی با آفات، بیماری ها و علف های هرز در نهالستان ها و باغات
۴۹,
,
,
دانلود کتاب مبارزه غیر شیمیایی با آفات، بیماری ها و علف های هرز در نهالستان ها و باغات,
دانلود کتاب روش های جدید باغداری Image
دانلود کتاب روش های جدید باغداری
۴۹,
۰,
,
دانلود کتاب روش های جدید باغداری,
دانلود کتاب بیماری باکتریایی ( شیره ترش ) درختان میوه هسته دار Image
دانلود کتاب بیماری باکتریایی ( شیره ترش ) درختان میوه هسته دار
۴۹,
۰,
,
دانلود کتاب بیماری باکتریایی ( شیره ترش ) درختان میوه هسته دار,
دانلود کتاب فیزیولوژی رکود و نیاز سرمایی در درختان میوه مناطق معتدله Image
دانلود کتاب فیزیولوژی رکود و نیاز سرمایی در درختان میوه مناطق معتدله
۴۹,
۰,
,
دانلود کتاب فیزیولوژی رکود و نیاز سرمایی در درختان میوه مناطق معتدله,
دانلود کتاب پلات زنی ( اندازه گیری عملی گنجایش مرتع ) Image
دانلود کتاب پلات زنی ( اندازه گیری عملی گنجایش مرتع )
۴۹,
۰,
,
دانلود کتاب پلات زنی ( اندازه گیری عملی گنجایش مرتع ),
دانلود کتاب کنترل آفت های درختان میوه Image
دانلود کتاب کنترل آفت های درختان میوه
۴۹,
۰,
,
دانلود کتاب کنترل آفت های درختان میوه,
دانلود کتاب استاندارد سازی نهالستان ها Image
دانلود کتاب استاندارد سازی نهالستان ها
۴۹,
,
,
دانلود کتاب استاندارد سازی نهالستان ها,
دانلود کتاب روش های مقابله با سرمازدگی درختان میوه Image
دانلود کتاب روش های مقابله با سرمازدگی درختان میوه
۴۹,
,
,
دانلود کتاب روش های مقابله با سرمازدگی درختان میوه,
دانلود کتاب سرمازدگی و روش های مقابله با آن Image
دانلود کتاب سرمازدگی و روش های مقابله با آن
۴۹,
۰,
,
دانلود کتاب سرمازدگی و روش های مقابله با آن,
دانلود کتاب آموزش هرس درختان هسته دار Image
دانلود کتاب آموزش هرس درختان هسته دار
۴۹,
۰,
,
دانلود کتاب آموزش هرس درختان هسته دار,
دانلود کتاب آموزش مصرف بهینه کود در باغ Image
دانلود کتاب آموزش مصرف بهینه کود در باغ
۴۹,
۰,
,
دانلود کتاب آموزش مصرف بهینه کود در باغ,
دانلود کتاب تغذیه درختان میوه Image
دانلود کتاب تغذیه درختان میوه
۴۹,
۰,
,
دانلود کتاب تغذیه درختان میوه,
دانلود کتاب پیوند در درختان میوه Image
دانلود کتاب پیوند در درختان میوه
۴۹,
۰,
,
دانلود کتاب پیوند در درختان میوه,
دانلود کتاب روش های درست تیغ زدن و برداشت شیره سقز Image
دانلود کتاب روش های درست تیغ زدن و برداشت شیره سقز
۴۹,
۰,
,
دانلود کتاب روش های درست تیغ زدن و برداشت شیره سقز,
نگار ابن الدین
۸ مرداد ۱۳۹۵
22 بازدید