دانلود کتاب خشکه کاری برنج

دانلود کتاب الکترونیکی آموزشی خشکه کاری برنج

 • فرمت فایل: PDF
 • حجم فایل: ۴٫۷۴ MB
 • تعداد صفحات: ۳۴
 • ناشر: جهاد کشاورزی

 

خرید
دانلود کتاب خشکه کاری برنج

کتاب آموزشی حاضر به زبان فارسی با عنوان خشکه کاری برنج ، مجموعه ای است آموزشی که اطلاعات جامعی در این خصوص در اختیار شما قرار می دهد.

با توجه به اینکه برنج عمدتا به دو شیوه نشایی و مستقیم ( خشکه و نم کاری ) در دنیا کشت می شود، لذا یکی از راه های تحقق این هدف مهم تغییر اصلاح نگرش در مدیریت تولید برنج به خصوص روش های کشت مستقیم می باشد. در حال حاضر مکانیزه ترین شیوه کاشت مستقیم برنج در آمریکا انجام می شود که بذر های خشک توسط هواپیما در داخل کرت هایی با ارتفاع ثابت آب ( ۲۰-۱۵ سانتی متر ) پاشیده می شوند. در کشور ما نیز در برخی نقاط برنج به صورت مستقیم کشت می گردد. مطابق آخرین آمار از ۶۰۰۰ هکتار سطح زیر کشت برنج بیش از نیمی از آن به صورت مستقیم ( کاشت بذر جوانه دار در خاک پدل ) بوده است.

اکنون حدود ده سال از تحقیقات خشکه کاری برنج میگذرد و در سال ۸۴ برای اولین بار در شرایط زراعین ۲۲ هکتار از اراضی شلتوک کاری به این روش کشت گردید. پس از آن در سال های ۸۵ و ۵۶ به دلیل ترویج این شیوه نوین کشت برنج، مزایای نسبی آن و استقبال زراعین سطح زیر کشت آن به ترتیب به ۹۰ و ۴۲۲ هکتار رسید. یکی از ویژگی های بارز خشکه کاری نسبت به کشت مستقیم  ( رایج منطقه ) به شیوه سنتی، کاهش چشمگیر مصرف آب می باشد.

دانلود کتاب خشکه کاری برنج

فهرست کتاب آموزشی

 • مزایای نسبی شیوه خشکه کاری تفاوت خشکه کاری برنج با شیوه …
 • مقایسه شیوه سنتی با خشکه کاری
 • کاشت
 • ارقام مناسب
 • تاریخ کاشت
 • تهیه زمین و کوددهی
 • عملیات کاشت
 • نم کاری
 • داشت
 • آبیاری
 • کنترل علف های هرز
 • کود سرک
 • آفات
 • بیماری ها
 • عملیات برداشت
نگار ابن الدین
۲۱ آبان ۱۳۹۵
6 بازدید