دانلود کتاب بیماری سوختگی غلاف برنج

دانلود کتاب الکترونیکی آموزشی بیماری سوختگی غلاف برنج

  • فرمت فایل: PDF
  • حجم فایل: ۲٫۴ مگابایت
  • تعداد صفحات: ۲۳ صفحه
  • ناشر: جهاد کشاورزی

 

خرید
دانلود کتاب بیماری سوختگی غلاف برنج

این کتاب آموزشی به زبان فارسی در زمینه بیماری سوختگی غلاف برنج می باشد که علایم، عامل و روش کنترل این بیماری را تشریح می کند.

از میان بیماری های قارچی گیاه برنج، بیماری سوختگی غلاف، بعد از بلاست، مهمترین بیماری برنج محسوب می شود و در بسیاری موارد از اهمیت برابر با آن برخوردار است.

عامل این بیماری، برنج و سایر گیاهان را در مناطق مختلف دنیا تحت تاثیر قرار می دهد. طیف میزبانی آن آنقدر وسیع است که تاکنون هیچ منبعی با اطمینان ادعا نکرده است که یک گونه گیاهی مصون نسبت به این قارچ وجود دارد. بیماری در سرتاسر مناطق تولید برنج در دنیا، در نواحی گرمسیر و معتدله مشاهده می شود و در سیستم های کشت متراکم، خسارت بیشتری ایجاد می کند…

دانلود کتاب بیماری سوختگی غلاف برنج

فهرست مطالب

تاریخچه، اهمیت و پراکنش بیماری

علایم بیماری

خسارت بیماری

عامل بیماری

چرخه بیماری

اپیدمیولوژی ( تاثیر شرایط محیطی بر بیماری )

کنترل بیماری

روش های زراعی

طیف میزبانی عامل بیماری

ارقام مقاوم

کنترل شیمیایی

سایر بیماری های ریزوکتونیایی برنج

محصولات سایت در زمینه برنج

۵۰
No
Thumbnail
Detail,list
Thumbnail
دانلود کتاب بیماری سوختگی غلاف برنج Image
دانلود کتاب بیماری سوختگی غلاف برنج
۵۱,
۰,
,
دانلود کتاب بیماری سوختگی غلاف برنج,
دانلود کتاب مدیریت زراعی خزانه های برنج Image
دانلود کتاب مدیریت زراعی خزانه های برنج
۵۱,
۰,
,
دانلود کتاب مدیریت زراعی خزانه های برنج,
دانلود کتاب جامع زراعت برنج Image
دانلود کتاب جامع زراعت برنج
۵۱,
,
,
دانلود کتاب جامع زراعت برنج,
دانلود کتاب فنی مصور مراحل فنولوژی برنج Image
دانلود کتاب فنی مصور مراحل فنولوژی برنج
۵۱,
۰,
,
دانلود کتاب فنی مصور مراحل فنولوژی برنج,
دانلود کتاب آفت ها و بیماری های مهم برنج و روشهای کنترل آنها Image
دانلود کتاب آفت ها و بیماری های مهم برنج و روشهای کنترل آنها
۵۱,
۰,
,
دانلود کتاب آفت ها و بیماری های مهم برنج و روشهای کنترل آنها,
دانلود فیلم آموزش کاشت نشا برنج در سینی Image
دانلود فیلم آموزش کاشت نشا برنج در سینی
۵۱,
۰,
,
دانلود فیلم آموزش کاشت نشا برنج در سینی,
دانلود کتاب علف های هرز و علف کش ها در زراعت برنج Image
دانلود کتاب علف های هرز و علف کش ها در زراعت برنج
۵۱,
۰,
,
دانلود کتاب علف های هرز و علف کش ها در زراعت برنج,
دانلود کتاب کشت گل کلم پس از برداشت برنج Image
دانلود کتاب کشت گل کلم پس از برداشت برنج
۸۶,
۰,
,
دانلود کتاب کشت گل کلم پس از برداشت برنج,
دانلود کتاب ضرورت کوددهی پتاسیم در برنج Image
دانلود کتاب ضرورت کوددهی پتاسیم در برنج
۵۱,
,
,
دانلود کتاب ضرورت کوددهی پتاسیم در برنج,
مزرعه نو
۱۳ دی ۱۳۹۴
17 بازدید