دانلود کتاب آفات و بیماری های کلزا

دانلود کتاب الکترونیکی آموزشی آفات و بیماری های کلزا

 • فرمت فایل: PDF
 • حجم فایل: ۱٫۹۰ MB
 • تعداد صفحات: ۲۲
 • ناشر: جهاد کشاورزی

 

خرید
دانلود کتاب آفات و بیماری های کلزا

کتاب آموزشی حاضر به زبان فارسی با عنوان آفات و بیماری های کلزا ، مجموعه ای است آموزشی که مهم ترین آفات، بیماری ها و علف های هرز در مزارع کلزا و راه های مقابله با هر یک در آن بیان می شود.

در این کتاب آموزشی سعی شده است تا با معرفی مهم ترین آفات، بیماری ها و علف های هرز در مزارع کلزا، راه های مقابله با هر یک نیز بررسی شود.

یکی از مهم ترین عامل محدود کننده تولید دانه های روغنی به خصوص کلزا مجموعه ای از آفات، بیماری ها و علف های هرز می باشند که نیاز به شناسایی و مبارزه اصولی دارند چرا که در حال حاضر تنها استفاده از سموم شیمیایی به عنوان اساس کنترل عوامل خسارت زا در مزارع دانه های روغنی به شمار می رود و لیکن تعیین آستانه اقتصادی هر آفت و توسعه روش های مناسب پیش آگاهی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و تنها مصرف منطقی کنترل کننده های شیمیایی در سیستم های مدیریت تلفیقی آفات می تواند کنترل موثر در مزارع کلزا را به همراه داشته باشد و اثرات زیان بار حشره کش ها را بر محیط زیست به حداقل برساند.

 دانلود کتاب آفات و بیماری های کلزا

فهرست کتاب آموزشی

 • آفات کلزا
 • شته ها
 • شته مومی
 • روش زندگی
 • طرز خسارت
 • روش مبارزه
 • شته سبز هلو
 • سوسک های کک مانند
 • روش زندگی
 • طرز خسارت
 • روش مبارزه
 • سوسک ساقه خوار
 • سوسک های گرده خوار
 • سوسک منداب
 • سنک کلزا
 • پروانه برگ خوار
 • بیماری های کلزا
 • بیماری مرگ گیاهچه
 • پژمردگی بوته
 • بیماری ساق سیاه
 • بیماری پوسیدگی ساقه
 • بیماری لکه سیاه برگی
 • سفیدک داخلی کلزا
 • علف های هرز و کنترل آن ها در مزارع کلزا
 • کنترل شیمیایی علف های هرز
 • علف کش های پیش از کاشت
 • علف کش های پس از سبز شدن
 • علف کش های پیش از برداشت

 

محصولات سایت در زمینه کلزا

۲۴
No
Thumbnail
Detail,list
Thumbnail
دانلود برنامه آموزش ۰ تا ۱۰۰ کاشت تا برداشت کلزا Image
دانلود برنامه آموزش ۰ تا ۱۰۰ کاشت تا برداشت کلزا
۲۵,
۰,
,
دانلود برنامه آموزش ۰ تا ۱۰۰ کاشت تا برداشت کلزا,
دانلود فیلم های آموزش کاشت، نگهداری و برداشت کلزا Image
دانلود فیلم های آموزش کاشت، نگهداری و برداشت کلزا
۲۵,
۰,
,
دانلود فیلم های آموزش کاشت، نگهداری و برداشت کلزا,
دانلود کتاب آفات و بیماری های کلزا Image
دانلود کتاب آفات و بیماری های کلزا
۲۵,
,
,
دانلود کتاب آفات و بیماری های کلزا,
دانلود کتاب زراعت کلزا Image
دانلود کتاب زراعت کلزا
۲۵,
,
,
دانلود کتاب زراعت کلزا,
دانلود کتاب روش های برداشت کلزا Image
دانلود کتاب روش های برداشت کلزا
۲۵,
,
,
دانلود کتاب روش های برداشت کلزا,
دانلود کتاب شته های کلزا Image
دانلود کتاب شته های کلزا
۲۵,
۰,
,
دانلود کتاب شته های کلزا,
دانلود کتاب شته مومی کلزا Image
دانلود کتاب شته مومی کلزا
۲۵,
۰,
,
دانلود کتاب شته مومی کلزا,
دانلود کتاب راهنمای تشخیص مراحل گل دهی در کلزا Image
دانلود کتاب راهنمای تشخیص مراحل گل دهی در کلزا
۲۵,
۰,
,
دانلود کتاب راهنمای تشخیص مراحل گل دهی در کلزا,
دانلود کتاب کاشت داشت و برداشت کلزا Image
دانلود کتاب کاشت داشت و برداشت کلزا
۲۵,
,
,
دانلود کتاب کاشت داشت و برداشت کلزا,
نگار ابن الدین
۲۰ شهریور ۱۳۹۵
20 بازدید