دانشنامه انار

دانشنامه انار

دانشنامه انار

هرآنچه که یک باغدار انار برای افزایش تولید و کیفیت محصول به آن نیاز دارد، در این دانشنامه گنجانده شده است.

شامل مجموعه ای از اطلاعات آموزشی جامع و ارزشمند از احداث باغ تا برداشت و پس از برداشت انار، که برای هر باغدار انارکار لازم و ضروری است.

فراموش نکنید برای رشد و توسعه کسب و کار در کشاورزی، مانند هر حرفه ی دیگر نیاز به افزایش دانش و مهارت دارید.

با پرداخت هزینه ای بسیار ناچیز، این دانش و تجربیات که حاصل تلاش باغداران و کارشناسان متخصص در حوزه انارکاری  است که باعث رونق کسب و کار شما می شود، با پرداخت هزینه ای ناچیز در دسترس شماست.


فهرست مطالب کتاب

 • شکل شناسی
 • علائم آلودگی
 • زیست شناسی آفت
 • میزبانهای کرم گلوگاه انار
 • مناطق انتشار و میزان خسارت کرم گلوگاه انار
 • روشهای کنترل و مبارزه با کرم گلوگاه انار
 • روش زراعی
 • استفاده از ارقام مقاوم
 • روش مکانیکی
 • روش بیولوژیک
 • مبارزه تلفیقی
 • سایر روشهای کنترل

کتاب کرم گلوگاه انار و راه های کنترل آن

 • فرمت فایل: PDF
 • حجم فایل: ۲٫۳ مگابایت
 • تعداد صفحات: ۲۶ صفحه
 • ناشر: جهاد کشاورزی
خرید

فهرست مطالب کتاب

 • مقدمه
 • خصوصیات گیاهشناسی انار
 • عملکرد و طول عمر درخت انار
 • شرایط آب و هوایی مناسب برای انار
 • کشورهای تولید کننده انار
  1. آب ( نیاز آبی، کیفیت آب و میزان آب مصرفی در باغ های انار )
  2. خاک مناسب برای احداث باغ انار
  3. نورنیازهای اساسی درخت انار
 • عملیات احداث باغ انار
  1. آماده سازی زمین اصلی
  2. فاصله، جهت و تراکم کاشت
  3. روش های تکثیر انار
  4. مشخصات قلمه و زمان تهیه آن
  5. ارقام انار
  6. خزانه تولید نهال انار
  7. کاشت نهال انار
  8. انواع هرس

کتاب اصول فنی احداث باغ انار

 • فرمت فایل: PDF
 • حجم فایل: ۷٫۷ مگابایت
 • تعداد صفحات: ۲۵ صفحه
 • ناشر: جهاد کشاورزی
خرید

فهرست مطالب کتاب

 • شرایط اقلیمی مناسب برای رشد درختان انار چه شرایطی است؟
 • مطلوب ترین دمای محیط برای رشد میوه انار چند درجه است؟
 • درختان انار تا چه مقدار سرمای زمستان را تحمل می کنند؟
 • برای انتخاب محل  و طراحی باغ انار چه عواملی را باید در نظر گرفت؟
 • آیا درختان انار را می توان به صورت دیم کاشت؟
 • دیم کاری انار چگونه است؟
 • چه نوع خاکی برای درختان انار مناسب است؟
 • واکنش درختان انار در مقابل شوری خاک چگونه است؟
 • معمولا از چه روشی برای ازدیاد درختان انار استفاده می شود؟
 • مناسب ترین زمان قلمه گیری چه موقع است؟
 • چرا برای ازدیاد درختان انار از روش پیوند استفاده می کنند؟
 • اندازه کود ها برای کاشت نهال یا قلمه های ریشه دار انار باید چقدر باشد؟
 • چه فاصله ای برای کاشت نهال یا قلمه های ریشه دار انار باید باشد؟
 • چه عواملی برای تعیین فاصله ردیف ها و فاصله درختان روی هر ردیف موثر می باشند؟
 • برای کاشت قلمه های ریشه دار یا نهال های انار چگونه باید اقدام شود؟
 • زمان کاشت قلمه های ریشه دار ایا نهال های انار چه موقع است؟
 • درخت های انار در چه سنی شروع به باردهی می کنند؟
 • در سال های اول احداث باغ انار معمولا فاصله درخت ها زیاد است و سطح زیادی از زمین خالی می باشد آیا می توان از این فضا برا کسب درآمد استفاده کرد؟
 • آبیاری درختان انار چگونه است؟
 • روش های متداول آبیاری کدامند؟
 • مزایای آبیاری قطره ای چیست؟
 • ایا آزمایشاتی در خصوص تاثیر آبیاری قطره ای در باغات انار کشور انجام شده است؟
 • ترتیب و هدایت درختان انار چگونه است؟
 • هرس درختان انار چگونه است؟
 • علل ترکیدگی میوه انار چیست؟
 • برای پیشگیری از ترکیدگی میوه انار چه کار باید کرد؟
 • ارقام غیر حساس به ترکیدگی کدام ها هستند؟
 • ارقام نیمه حساس به ترک خوردگی کدام ها هستند؟
 • سرما زدگی درختان انار به چه صورت است؟
 • کوددهی درختان انار چگونه است؟
 • چرا معتقدند کود گوسفندی بهتر از کود گاوی است؟
 • شخم باغات انار به چه منظوری انجام می شود؟
 • برای مبارزه با کرم گلوگاه انار چه روشی توصیه می شود؟
 • آیا میو هانار خاصیت دارویی هم دارد؟

کتاب انارکاری

 • فرمت فایل: PDF
 • حجم فایل: ۳٫۸۵ مگابایت
 • تعداد صفحات: ۲۰
 • ناشر: جهاد کشاورزی

خرید

فهرست مطالب کتاب

 • زمان رسیدن میوه انار
 • نحوه برداشت محصول
 • درجه بندی، بسته بندی و حمل و نقل
 • انبارداری انار
  • کدگاه یا گوده
  • انبارهای سقف دار
  • سردخانه
 • بیماریهای انار در انبار
 • صادرات انار
 • فراورده های تبدیلی انار
  • اناردان
  • رب انار
  • سرکه انار
  • آب انار
 • وضعیت صنایع تبدیلی انار کشور
 • هزینه و درآمد اقتصادی یک باغ انار

کتاب اصول فنی برداشت و مسائل پس از برداشت انار

 • فرمت فایل: PDF
 • حجم فایل: ۵٫۹۹ مگابایت
 • تعداد صفحات: ۲۱ صفحه
 • ناشر: جهاد کشاورزی

فهرست مطالب کتاب

 • عملیات نگهداری باغ انار
 • شخم
 • هرس
 • آبیاری
 • تغذیه و کوددهی
 • آفات، بیماریها، عوارض اقلیمی و علفهای هرز مهم انار
  • کرم گلوگاه انار
  • کرم به
  • شته انار
  • کنه قرمز پاکوتاه انار
  • سوسک چوبخوار درختان انار
  • نماتد مولد غده ریشه انار
  • ترکیدگی میوه انار
  • آفتاب سوختگی میوه
  • آفتاب سوختگی تنه و سرشاخه
  • سرمازدگی
  • علفهای هرز باغهای انار
  • سایر آفات و بیماریهای انار

کتاب اصول فنی مدیریت باغ انار

 • فرمت فایل: PDF
 • حجم فایل: ۹٫۱۸ مگابایت
 • تعداد صفحات: ۲۵ صفحه
 • ناشر: جهاد کشاورزی

فهرست مطالب کتاب

 • مقدمه
 • مناطق تولید و سطح زیر کشت انار در ایران
 • شرایط آب و هوایی مناسب کاشت انار
 • مشخصات گیاه شناسی انار
 • ترکیبات میوه انار
 • فیزیولوژی
 • آفات و بیماری های عمده انار
 • اهمیت انار به عنوان یک میوه صادراتی
 • روش نگهداری انار
 • زمان برداشت انار
 • دمای مناسب برای نگهداری
 • روش گندزدایی ( ضد عفونی ) انار برای نگهداری
 • درجه بندی و بسته بندی
 • بررسی و ویژگی انارهای مناطق مختلف ایران

کتاب میوه انار داشت، برداشت و نگهداری

 • فرمت فایل: PDF
 • حجم فایل: ۰٫۶ مگابایت
 • تعداد صفحات: ۲۷ صفحه
 • ناشر: جهاد کشاورزی

خرید

فهرست مطالب کتاب

 • مقدمه
 • اهمیت و ویژگی آفت کرم انار
 • ویژگی های محیطی آفت
 • مرحله های مختلف زندگی کرم انار
 • دوره فعالیت آفت
 • خسارت آفت
 • راه های مبارزه و کنترل کرم گلوگاه انار
 • مبارزه بیولوژیک

کتاب مبارزه با کرم گلوگاه انار

 • فرمت فایل: PDF
 • حجم فایل: ۴٫۲۳ مگابایت
 • تعداد صفحات: ۱۷ صفحه
 • ناشر: جهاد کشاورزی

فهرست مطالب کتاب

 • مقدمه
 • اهمیت و ضرورت
 • اهداف طرح
 • بررسی سوابق در خارج و داخل کشور
 • مناطق اجرای طرح
 • گیاهشناسی انار
 • آفات انار
 • شته انار یا شته سبز انار
 • کنه قرمز پاکوتاه انار
 • سوسک چوبخوار انار
 • کرم گلوگاه انار
 • بیماریهای انار
 • بیماری غده ای شدن ریشه درختان انار
 • بیماری پوسیدگی طوقه درخت انار
 • بیماری ترشیدگی و پوسیدگی انار
 • ترکیدگی میوه انار
 • آفتاب سوختگی میوه
 • آفتاب سوختگی تنه و سرشاخه های درختان انار
 • مبارزه زراعی – تغذیه، هرس
 • مدیریت باغ انار به صورت اختصار
 • بیماریهای انار در انبار
 • انبارداری انار
 • پیشنهاد طرحهای تحقیقی مورد نیاز

کتاب مدیریت تلفیقی آفات، بیماری ها و علفهای هرز انار

 • فرمت فایل: PDF
 • حجم فایل: ۲٫۱۵ مگابایت
 • تعداد صفحات: ۴۶ صفحه
 • ناشر: جهاد کشاورزی

فهرست مطالب کتاب

 • مقدمه
 • مدیریت تغذیه
 • چالشهای مطرح در تغذیه انار
 • کمبود آب
 • مدیریت تلفیقی کود و آب
 • کارایی مصرف کود
 • تغذیه انار
 • مدیریت ماده آلی در باغهای انار
 • شاخصهای کیفی انار در بحث تغذیه

کتاب دستورالعمل فنی تغذیه انار

 • فرمت فایل: PDF
 • حجم فایل: ۲٫۹۷ مگابایت
 • تعداد صفحات: ۵۶ صفحه
 • ناشر: جهاد کشاورزی

فهرست مطالب کتاب

 • مقدمه
 • برنامه اول
  • احداث باغ انار
  • شرایط آب و هوایی مناسب جهت کاشت انار
  • ارزش غذایی انار
  • خواص دارویی و صنعتی انار
  • انتخاب محل و طراحی باغ
  • فاصله کاشت
  • آبیاری
  • سن باردهی
 • برنامه دوم
  • هرس باغ انار
  • مراقبت از درختان هرس شده
  • مراقبت سالیانه از اسکلت درختان
 • برنامه سوم
  • تغذیه درختان انار، آفات و بیماری های مهم درخت انار
  • عملیات کوددهی
  • توصیه های تغذیه بهینه درختان انار
  • ترکیدگی انار
  • کرم گلوگاه انار
  • مشخصات ظاهری
  • خسارت
  • مبارزه با کرم گلوگاه انار
  • روش های فیزیکی و مکانیکی
  • مبارزه بیولوژیک
  • روش به زراعی
  • سرمازدگی
  • اقدامات لازم قبل از وقوع سرما

کتاب مدیریت باغ انار

 • فرمت فایل: PDF
 • حجم فایل: ۱٫۷ مگابایت
 • تعداد صفحات: ۲۹ صفحه
 • ناشر: جهاد کشاورزی

خرید مجموعه کامل دانشنامه ارزشمند انار با تخفیف استثنایی ۳۰ درصدی

قیمت مجموعه: ۱۴۹۰۰ تومان با تخفیف: ۱۰۰۰۰ تومان

خرید
مزرعه نو
۱۰ دی ۱۳۹۵
107 بازدید